top of page

Waar wordt uw contributie voor gebruikt als u lid wordt?

U kunt donateur of lid worden van onze wijkvereniging. Het is een misverstand dat uw contributie alleen wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten. Het organiseren van activiteiten is slechts een klein doel van ons jaarlijkse budget.

Wij zijn afhankelijk van de giften van onze leden en donateurs omdat wij niet voor alle onderstaande punten subsidie en steun van de Gemeente en stichtingen ontvangen.

-   Aanschaf en onderhoud omtrent speeltuin en toestellen

De aanschaf en het onderhoud van onze speeltoestellen komt voor het grootste gedeelte voor de rekening van onze vereniging. Onze vrijwilligers voeren deze werkzaamheden al voor het grootste deel uit om zo kosten te besparen maar voor materiaal en materieel moet er toch in de buidel worden getast.

-   Onderhoud en verbetering wijkgebouw

Ons wijkgebouw wordt veel gebruikt voor allerhande clubs en activiteiten. Nu is onze hoofdzaal recentelijk verbouwd om deze activiteiten nog beter te kunnen faciliteren maar zoals u zult begrijpen geniet de rest van het gebouw ook de nodige zorg en aandacht. Een emmer saus hier, een nieuw vloertje daar, u begrijpt dat deze kosten moeilijk te dekken zijn zonder leden die onze vereniging een warm hart toedragen.

En ook hier geldt; de meeste klusjes worden verricht door onze vrijwilligers!

-   Organisatie clubs en activiteiten

En jawel; ook voor de organisatie van diverse clubs en activiteiten wordt ons budget aangeboord. 

Wij als vereniging vinden tevreden gezichten en een lach van oor tot oor onbetaalbaar.

Met een lidmaatschap laat u zien dat u onze vereniging steunt, onze inspanningen op prijs stelt en dat u zo'n prachtige gelegenheid in uw en onze wijk ook een absolute toevoeging vindt. 

Wij doen het namelijk niet voor onszelf maar voor u! En daarom hebben wij uw steun nodig!

Hopelijk zien wij u aanmelding hieronder terug.

Anker 1
bottom of page