top of page

Persbericht - De Gerard Dou werkt aan de realisatie van een Inclusieve Speeltuin

Het initiatief voor dit project is ontstaan uit de groeiende behoefte aan een samenspeelplek. Een inclusieve speeltuin, ook wel bekend als een samenspeelplek, is een locatie die zorgvuldig is ontworpen om toegankelijk te zijn voor alle kinderen, ongeacht hun vaardigheden. Hierbij staat het creëren van een uitnodigende omgeving centraal, waarin elk kind wordt aangemoedigd om deel te nemen aan het spel.


Begin 2022 werden de eerste interne gesprekken gevoerd over dit project, en nu staan we echt op het punt om dit te gaan realiseren. Zoals bestuurslid Marc van den Bos benadrukt: "Spelen is een basisbehoefte voor de ontwikkeling van kinderen, en wij als vereniging zijn daarom blij dat wij de eerste Samenspeelplek in de gemeente Leeuwarden gaan realiseren. Hierdoor krijgen kinderen met en zonder beperking de kans om samen te spelen." De verschillende brainstormsessies en gesprekken van afgelopen maanden hebben geleid tot deze plannen.


Helaas is de huidige speeltuin nog niet volledig toegankelijk voor iedereen, en daarom zijn er ingrijpende fysieke aanpassingen nodig. Deze aanpassingen omvatten onder andere het verbreden van speelaanleidingen, toevoegen van nieuwe inclusieve speeltoestellen, het aanleggen van rolstoelvriendelijke ondergronden, het creëren van speciale speelzones en het aanleggen van toegankelijke paden. In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met een groene en inclusieve speelomgeving.


De volgende stappen in dit project omvatten het verkrijgen van financiering om fase 1 te starten, gepland voor het voorjaar van 2024. Fase 1 zal zich richten op de herinrichting van de speeltuin, waarbij nieuwe speeltoestellen worden toegevoegd en verouderde worden vervangen, om de speeltuin toegankelijker te maken voor kinderen met verschillende behoeften. In het najaar van 2024 hopen we fase 2 te starten, waarbij de focus ligt op het aanplanten van groen en het verder verfraaien van de omgeving.


Schetsontwerp
bottom of page