top of page

SamenSpeelFonds doneert € 50.000 voor de inclusieve speeltuin

Hierbij een kleine update over de voortgang van de Inclusieve Speeltuin. Met grote dankbaarheid kondigen we aan dat het SamenSpeelFonds een gulle donatie van 50.000 euro heeft geschonken om onze visie voor een inclusieve en toegankelijke speelomgeving te realiseren.


Met de toezeggingen vanuit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân, het Mienskipsfonds van Gemeente LeeuwardenVSBfondsStichting het Old Burger Weeshuis, Sportakkoord Leeuwarden en P.W. Janssen’s Friesche Stichting, hebben we al de helft van de benodigde financiering binnen. In de komende weken hopen we nog meer positief nieuws te ontvangen. Als alles volgens plan verloopt, hopen we eind januari het startsein te kunnen geven voor de daadwerkelijke realisatie van de eerste Samenspeelplek in de gemeente Leeuwarden.


Blijf ons volgen voor updates over de voortgang van het project. De meest actuele informatie is te vinden op onze projectpagina Inclusieve Speeltuin


Over het SamenSpeelFonds

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen kind alleen hoeft te spelen - dat is het ideaal van het SamenSpeelFonds.


De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen.


Het SamenSpeelFonds, een initiatief van Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind, helpt onder andere speeltuinen en kinderboerderijen toegankelijker te maken. Zodat kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen buitenspelen. Met als doel: in élke gemeente in Nederland tenminste 1 inclusieve SamenSpeelPlek!bottom of page