top of page

Vertrouwenspersoon binnen de Gerard Dou

Waarom heeft de Gerard Dou een vertrouwenspersoon?

De Gerard Dou wil natuurlijk een veilige wijk- en Speeltuinvereniging zijn, waar iedereen welkom is en voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om dingen als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

 

Er is niet een standaard van dingen die wel of niet seksueel intimiderend of agressief zouden zijn. Met anderen woorden het gaat niet over de bedoelingen van degene die de ongewenste aandacht geeft, maar het gaat om hoe het over komt.

 

Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor vrijwilligers, bezoekers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de Gerard Dou?

Als lid of vrijwilliger binnen onze vereniging kan je in de volgende situaties terecht bij de vertrouwenspersoon.

  • pesten en gepest worden

  • grensoverschrijdend gedrag’: Wat betreft bedreigen, discrimineren, agressie en geweld.

  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten)

  • grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een mede bezoeker of vrijwilliger en  als dit als onprettig wordt ervaren. 

  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging.

  • je vraagt je af of jouw gedrag als vrijwilliger verstandig is.

  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Wie is de vertrouwenspersoon van de Gerard Dou

T. Jonker
mail : vertrouwenspersoon@gerarddou.nl

bottom of page