top of page

Preventie- en integriteitsbeleid

De Gerard Dou maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid binnen onze verenging.

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Binnen de Gerard Dou werken we met een aanstellingsbeleid voor nieuwe vrijwilligers.

Dit aanstellingsbeleid bestaat onder andere uit een gedragscode, VOG en een persoonlijk gesprek.

Gedragscode

Wij maken gebruik van een gedragscode binnen onze vereniging. Alle vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging hebben deze getekend. “een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact . Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. Op In veilige handen kunt u alles lezen over gedragsregels en de gedragscode.

- Klik hier voor onze gedragscode

VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvraag 

Iedereen die vrijwilliger wordt binnen onze vereniging dient een VOG aan te vragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de vrijwilliger.

Vertrouwenspersoon

Binnen onze vereniging werken we met een vertrouwenspersoon. Meer informatie vindt u hier.

bottom of page